Wat betekent “Waardeberging”

De betere inbraakwerende kluizen worden allemaal getest door een onafhankelijk keuringsinstituut. Wanneer er bijvoorbeeld een waardeberging vermeld staat van 5000 euro, dan mag u daar 5000 euro aan contanten in opbergen voor uw verzekering. Voor sieraden en andere kostbaarheden mag dat vaak een veelvoud zijn maar dat moet altijd in overleg met uw verzekering.

Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen EN 14450 en EN 1143-1. Alleen kluizen met één van deze normeringen hebben een waardeberging. De waardeberging wordt bepaald door een team van experts die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken en die bij het testen de kluis aanvallen met het nieuwste inbraakgereedschap.

De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Let op: Stem dit altijd vooraf af met de verzekeraar. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is.

TIP: Wanneer u voornemens bent een kluis aan te schaffen ga dan in overleg met uw verzekering over de Waardeberging. Laat uw verzekering schriftelijk bevestigen dat zij akkoord gaan met de overeen gekomen waardeberging. Dat voorkomt problemen na een eventuele inbraak of diefstal.

Kluizen normering

Montage van een kluis

Elke kluis hoort deugdelijk verankerd te worden aan een stevige muur. Bijna alle kluizen hebben 2 montagegaten in de vloer en/of de achterwand. Het montagemateriaal wordt meestal standaard meegeleverd, bestaande uit 2 houtdraadbouten met bijpassende muurpluggen.

TIP: Plaats de kluis bij voorkeur op de begane grond of lager. Bij brand is de temperatuurontwikkeling op de verdieping of zolder veel hoger dan op de begane grond of kelder!